Výchovně vzdělávací plán

Výchovně vzdělávací plán se skládá z šesti částí.

 • Školní vzdělávací program, který je k nahlédnutí v sídle dětského domova.
 • Individuálního plánu osobního rozvoje každého dítěte.
 • Přehledu pořádaných akcí zaměřených na rozvoj dětí.
 • Roční rozvahy, která má svá specifická zaměření.
 • Měsíční rozvahy, jejíž zpracování se váže k událostem roku.
 • Hodnocení naplnění rozvah a hodnocení naplnění IPORu.

Každý rok má své zaměření a v průběhu existence domova jsme se systematicky zaměřovali na rozvoj dětí v jednotlivých oblastech.

Jednotlivé školní roky se postupně zaměřovaly na:

 • vzájemné poznání a přijetí
 • rozvoj v oblasti sociální
 • rozvoj ve sportovních činnostech
 • rozvoj ve všeobecném vzdělání
 • upevňování mezilidských vztahů
 • individuální rozvoj dětí
 • utváření zdravého životního stylu
 • vztah k práci, jako nezbytného prostředku k hodnotnému životu
 • na upevňování morálních hodnot v tradičním židovsko-křesťanském duchu
 • na rozvoj fyzické zdatnosti pomocí sportovních a pracovních aktivit s důrazem pozitivního vlivu na zdraví a duševní vývoj
 • práce jako základní prvek pro zajištění kvality života
 • rozvoj manuálních dovedností, jako nezbytnou součást výbavy pro život.

Letošní školní rok 2017/2018 je zaměřen na Využívání času, jako nezbytné součásti výbavy pro život.

Všechny roky jsou vzájemně provázané a vzájemně na sebe navazují. Nový záměr je koncipován tak, aby dítě bylo rozvíjeno na základě poznatků z předešlého roku, a tak děti přirozenou formou do sebe vstřebávají základní principy společenského soužití a uplatnění. Pravidelně jezdíme na návštěvy do běžných rodin k přátelům. Každý rok jezdíme na sportovně ozdravný pobyt na hory a někdy v létě k moři. Společně trávíme chvíle na chalupě a navštěvujeme mnoho kulturních akcí. Děti se na programech aktivně podílí a samy děti také navštěvují podle svého zájmu několik zájmových kroužků. Zde se právě uplatňuje jejich jedinečnost a originalita. S ostatními potom chodíme na jejich vystoupení. Děti mají své kamarády z běžných rodin a jsou ve svých přátelstvích podporovány.Vše zde musí plynou v souladu s potřebami dítěte a vše napomáhá jeho zdravému vývoji tak, aby se jeho osobnost mohla spontánně vyvíjet a co nejvíce se přiblížila zdravému vývoji jako u dětí v běžných rodinách jeho vrstevníků.

Dětem je k dispozici internet, počítače, DVD přehrávač, video, televize a další elektronika. K přátelským rozhovorům používají skype. Ze sportovních věcí má každé dítě horské kolo, kolečkové a zimní brusle a carvingové lyže. K relaxaci slouží míčkový bazén či velká trampolína, kánoe a vše, co děti potřebují k individuálním zájmům. Ke hrám slouží herna a dětské pokojíčky zařízené stejně jako v běžných rodinách. Především menší děti využívají kočárky, panenky, autodráhy, kadeřnický salon, lego a další stavebnice, panenky Barbie s domečkem, didaktické pomůcky, stolní fotbal a mnoho dalších hraček. Pro děti máme i velice bohatou dětskou knihovnu, mnoho videokazet, DVD nosičů a počítačových programů. Některé z dětí mají mobilní telefon. Děti rády tvoří, a tak je jim k dispozici i mnoho výtvarných pomůcek. K rozvoji dětí využíváme opravdu všechny možné prostředky a pomůcky. K doplnění znalostí máme i bohatou odbornou knihovnu pro dospělé.