PROFI CREDIT

PROFI CREDIT - www.proficredit.cz

Velký dík patří společnosti PROFI CREDIT Czech, a.s., která se zapojila do dění našeho dětského domova nejen sponzoringem, ale také činností a službami. Každé naše dítě v den svých narozenin dostává od firmy dárek. Zaměstnanci firmy se aktivně účastní akcí dětského domova, kde aktivně pomáhají například s organizováním dětského dne. Proběhlo zde několik brigád, při kterých zaměstnanci Proficreditu řezali dřevo, opravovali dětské hřiště, myli okna a uklízeli po stavebních pracích. Děti i my se těšíme do budoucna na další spolupráci.


Oprava dětského hřištěOdpočinek při řezání dřevaDětský den v RadhoštiDětský den v RadhoštiVánoční setkáníVánoční setkáníVánoční setkání