Koronavir zima 2020-2021

Stálou podporou je pro nás Tomáš Slavata, který se svou hromovou partou zajišťuje přísun dezinfekce. Zásadní pomoc pro nás byla jeho rychlá reakce na nové vládní nařízení a jako první nám dodal respirátory a dostatečné množství chirurgických roušek.
O Tomášovi Slavatovi se dozvíte z pořadu Uchem jehly.

Nejen v rámci krize nám pomáhá nadace Dejme dětem šanci o.p.s., která zajistila notebook od pana Karáska z Třebechovic, ale starají se o naše děti mnohem víc, například zaplacením brýlí, rovnátek, školného atd.

Společnost Nadání a dovednosti o.p.s. věnovala dětem notebook, který slouží ke studiu. Malé děti měly ale mnohem větší radost z vodních bomb do koupele, které si opravdu užily, a v této smutné době jim rozzářila oči.

Mobilní operátor T‑Mobile Czech Republic a.s. nám pomáhá se zajištěním připojení k internetu datovými neomezeným SIM kartami pro on-line výuku našich dětí.

DĚKUJEME