Jak nám druzí pomáhají

Mnoho lidí nám pomáhá finančně. Velikou oporou pro nás jsou různé nadace a neziskové organizace, všem děkujeme na stránce sponzoři.

Je však mnoho těch, kteří nám pomáhají, ne finančně, ale morálně, a někdy je tato pomoc opomíjena, ačkoliv pro naši práci a pro naše děti má velký význam.

Díky mnoha lidem, kteří nám pomáhají v naší práci, mohou naše děti zažívat úplně normální dětství se stejnými zážitky jako jejich vrstevníci.


Děkujeme mnohým rodinám, které v minulosti nahrazovaly našim dětem širší rodinu jako tety a strýcové. Děti k nim jezdily na víkendy a prázdniny, a tak získávaly nové zkušenosti, které dozajista přispěly k jejich všestrannému rozvoji.

Patřili mezi ně Vaňkovi a Škoudlínovi z Horního Jelení, Štanclovi z Bučiny, Matulovi z Krucemburku a Březíkovi z Ledče nad Sázavou.


Na naší výchově se podílí další tým lidí, bez jejichž odborné pomoci bychom jen stěží mohli dětem pomáhat. I jim jsme vděčni.

Patří mezi ně Speciálně pedagogické centrum a Speciální škola Svítání z Pardubic, Dětské centrum Veská, Dětský diagnostický ústav z Hradce Králové, Základní škola Horní Jelení, Mateřská škola Stradouň, Centrum volného času Horní Jelení, Proximity - psychologické služby Ústí nad Orlicí.


Krásné zážitky dětem dokáží zprostředkovat a zajistit:

Dobrovolní hasiči z Horního Jelení, paní M. Kudláčková z Prahy, K+K lyžařská škola z Janských Lázní, PROFICREDIT Czech, a.s., AAC s.r.o. ze Železného Brodu, Plavecké školy AAA Atlantik (Vysoké Mýto), Autocamp Sedmihorky, Výtvarná dílna Bosorka (Janské Lázně).

Velký dík zde patří manželům Karlovi a Haně Křivánkovým, kteří každoročně dětem zajišťují ubytování na horách včetně veškerého lyžařského a snowbordového vybavení a permanentek.


Někteří jsou nám stále nablízku a jiní nám pomáhají příležitostně. Velmi si ceníme obojího.

Mezi tyto naše pomocníky patří členové správní a dozorčí rady, A.K. Andrle Sylor z Vysokého Mýta, R. Andrle Sylor z Vysokého Mýta, A. Formánková z České Třebové Martina a Jiří Sádovští z Pardubic, Jan a Kateřina Procházkovi z Pardubic, Jiří a Marie Pomikálkovi z Nekoře, Ljuba a Jiří Václavovi z Prahy, Aleš Bahník z Horního Jelení, Jaromír a Hana Maturovi a Ladislav a Věra Novákovi z Vraclavi, Pavel Vondřejc z Pardubic, Jan Pomikálek SDB z Prahy, Gábi a Radek Tesařovi z Litomyšle.


V neposlední řadě je zapotřebí poděkovat za přijetí našich dětí také obcí. Protože díky jejich přijetí se zde děti cítí opravdu doma. Za všechny můžeme jmenovat

Korábovi, Procházkovi, Truncovi, Uhlířovi, Peckovi, Doubkovi, paní Jarešovou, paní Houžvičkovou, Straníkovi, Berkovi, Dočekalovi, Miškovi, Sýkorovi, Konárovi, Tesařovi a všichni další.


Děkujeme též za poskytované služby a jinou podporu

Smékalovu Pekařství, kadeřnici Adéle Párové, Nadačnímu fondu Rozum a Cit, Nadaci Terezy Maxové, salesiánům z Pardubic, Sdružení Salesiánských spolupracovníků, Nadaci Škola hrou Liberec, Nadaci Naše dítě Praha, Středisku NRP Praha, Občanskému sdružení Amalthea Pardubice, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, z.s..


A také všem našim příbuzným, kteří společně s námi nesou břemeno „velké rodiny.“

Děkujeme!