Historie našeho domova

Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. vznikl z iniciativy Tomáše a Hany Ochových v době, kdy měli své dvě dcery a další dvě děti v pěstounské péči. Tehdy se rozhodovali o přijetí dalšího dítěte a při zamyšlení nad tím, co bude s dětmi, které nemohou jít do adopce ani do pěstounské péče, je napadla myšlenka vytvořit soukromý dětský domov. V tomto dětském domově měly najít své místo děti s nařízenou ústavní výchovu. I nadále by byly v kontaktu se svou biologickou rodinou, ve které nemohou vyrůstat. Současně by jim zde byly naplněny základní lidské potřeby, jako např. vyrůstat ve fungující rodině.

Dětský domov dostal název Markéta, a to po matce jednoho z největších vychovatelů - Dona Bosca, který po jejím vzoru převzal preventivní systém výchovy. Ten je aplikován i v tomto domově.

Tomáš Och založil dne 27.7. 2000 obecně prospěšnou společnost, která provozuje nestátní dětský domov rodinného typu a zajišťuje náhradní rodinnou péči dětem svěřeným na základě rozhodnutí tuzemského soudu dočasně nebo trvale do ústavní péče. Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je šestičlenná správní rada a na chod organizace dohlíží tříčlenná dozorčí rada. Společnost byla zapsána Krajským soudem v Hradci Králové do rejstříku obecně prospěšných společností dne 20.11.2000.

Dětský domov byl zařazen do sítě škol a školských zařízení k 1. lednu 2001. Kapacita dětského domova je stanovena na 10 dětí. První děti byly přijaty 20. prosince 2000. Těsně před Vánocemi, aby nejkrásnější svátky mohly prožít už tam, kde budou na několik příštích let doma.

Začátky byly velice těžké, především z finančního hlediska. Přestože byl domov zařazen do sítě školských zařízení, od ledna do konce srpna 2001 nedostával žádné dotace od státu. Děti tak v tomto období žily pouze ze sponzorských darů.

V září 2001 jsme dostali první státní dotace, ale jen 50% normativu na každé dítě. Po dalším roce, to je v září 2002, už děti mohly stejně tak, jako v jiných dětských domovech dostávat vše, co potřebovaly. Státní dotace po změně zákonů dosáhly už 100%.