Činnost

Veškerá naše činnost je zaměřena na všestranný rozvoj dětí. Je přizpůsobena potřebě každého dítěte prožívat intenzivně vše, co se mu nabízí a co bude moci využít i v budoucnosti.

Děti bydlí v pokojích maximálně po dvou. Vše je zařízeno jako v běžné rodině. Dětem je navíc k dispozici herna, hudební koutek, sportovní vybavení, venkovní zahrada s posezením a dětským hřištěm, užitková zahrada pro pěstování zeleniny a ovoce.

Každý školní rok má své zaměření a konkrétní cíl výchovy. Pro činnost se ročně zpracovává výchovně vzdělávací plán, podle kterého se činnost organizuje.

Kromě toho se děti běžně účastní normálního rodinného života se vším, co k němu patří. Navštěvují zájmové kroužky podle svého výběru. Samy si organizují svůj volný čas a společně se účastníme mnoha akcí.

Sport

Samozřejmostí pro nás je, že v zimě s dětmi pravidelně lyžujeme na horách, od jara jezdíme na kole a na kolečkových bruslích, v létě se chodíme koupat. O víkendech organizujeme výlety, každé prázdniny trávíme na zajímavém místě a poznáváme tak krásu přírody. Na těchto akcích se naše děti věnují turistice, základnímu horolezectví, potápění a mnoha dalším drobným sportovním činnostem.

Všechny děti velice dobře lyžují, jezdí na kole, umí plavat.

Kultura

V průběhu celého roku se velice často účastníme kulturních akcí, filmových a divadelních představení, koncertů, vernisáží atd. Tradičně jsme účastníky dětských karnevalů v okolí a sami u nás v Radhošti jeden pořádáme.

Navštěvujeme hrady, zámky, muzea, zoologické či botanické zahrady a ekocentra. Jak děti ovládají zásady správného stolování, si ověřujeme na různých večírcích, rautech a společenských akcích.

Prázdniny

O hlavních prázdninách jezdíme na chalupu, navštěvujeme zajímavá místa, věnujeme se úpravám a údržbě zahrady a okolí, sjíždíme řeky, jezdíme po krásách vlasti. Někdy vyrážíme do zahraničí. Každý má minimálně týdenní aktivitu, kterou si sám zvolí (tábor podle zájmu, rekreaci, vzdělávací program atd.) Společně trávíme týdenní dovolenou.

Něco navíc

Děti mají své mazlíčky, o které se starají. Rybičky, želvu zelenavou, psa zlatého retrívra. Ale také králíčky, slepičky, slepičku hedvábničku, příležitostně koťátka. O každé zvířátko se stará konkrétní dítě, je to jeho zodpovědnost. V minulosti měly morče, kraba, agamu vousatou, exotického pavouka, andulku.

Praxe

Děti jsou běžně zapojovány do všech činností v domě. Podílejí se na přípravě jídla, děti starší deseti let zvládají uvařit jednoduchou večeři pro dvanáct lidí. Samy si uklízejí pokoje, pomáhají se společnými prostory, pracují v zahradě. Starají se o návštěvy. Vyřizují telefony, platí složenky, posílají doporučené dopisy atd. Chodí na úřady a vyřizují si běžné záležitosti. Nesou zodpovědnost za své činy, jsou vedeny k tomu, aby si samy vyřídily, co potřebují. Jsou vedeny ke komunikaci se světem kolem nich.

Zpětná vazba

Ke každé aktivitě se děti vyjadřují buď přímo hodnocením a nebo nepřímo svým vyjádřením během následujících dní. Děti se také podílejí na utváření programu, vyjadřují své touhy a mají právo volby, vždy se snažíme program vhodně přizpůsobit.

Důležité je podotknout, že nemáme problém s nadměrným sledováním televize či s vysedáváním u počítačů.