Úvod

Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s. je soukromé zařízení, v němž vyrůstá 8 dětí. Domov zde nalézají děti s nařízenou ústavní výchovou, které potřebují individuální přístup, pevné emoční vazby a přirozené rodinné prostředí.

O děti se starají pouze dva stálí zaměstnanci - „otec a matka“. Pro zajištění další péče jsou zde částečně zaměstnáni dva pracovníci. Dětský domov je umístěn v rodinném domku s podkrovím o obytné ploše 320 m² se zahradou a dvorkem, ve vesnici s cca 120 obyvateli. Krajské město Pardubice je vzdálené 25 minut jízdy vlakem.

V každém dítěti je rozvíjena právě jeho vrozená dispozice, ať už se jedná o sport, výtvarný, taneční či hudební obor. Mají zde kamarády z běžných rodin, a tak nežijí v izolaci jako „ústavní děti.“ Ke každému dítěti je přistupováno individuálně podle jeho potřeb.

Děti zde mají své místo i po své zletilosti, mohou se sem vracet i se svými dětmi. Tak i jejich děti poznávají generaci starší a osvojují si základní rodinné vazby.

Je zde možnost eliminovat největší nebezpečí stávající ústavní výchovy – tj. citové deprivace dětí.

  Partneři: